Team Motion støtter socialt udsatte børn og unge

 

Overskuddet fra  Team Motions  cykelevent går til at tilgodese socialt udsatte børn og unge - og især børn og unge i sorg eller anden nød - primært i lokalområdet.

Uddeling af midler kan tilgå foreninger, klubber, organisationer og private initiativer, som har aktiviteter, der henvender sig til denne gruppe af udsatte.

Ansøgninger fra lokale initiativer vil blive prioriteret (Esbjerg Kommune).

Vi ser på emner, som er seriøse og som akut mangler midler til aktiviteter, events eller øremærkede projekter. Vi stiller krav om, at der er gennemsigtighed og håndteringspose aktivitet, så vi kan bruge hvad pengene bruges til.

Udvælgelsen sker ved, at donationsgruppen sammen med styregruppen/bestyrelsen udvælger nogle egnede projekter/events, som enkeltvis bliver vurderet og som efterfølgende kontaktes.

Hvis jeres organisation, forening eller klub ønsker at søge en del af Team Motions overskud, skal I sende en uddybende ansøgning til Team Motions donationsgruppe.

OBS: Da Team Motion kører på vågeblus i 2024 bliver der ikke uddelt penge i år.

 

 

Vi støtter blandt andre:

 

Julemærkehjemmet

Hent ansøgningsskema

Hent ansøgningsskemaet her.

Send det udfyldte skema til kuffen33@gmail.com

Det er usikkert, hvornår næste donation vil finde sted.

 

Vi støtter blandt andre:

Mønsterbryderne

 

 Kanotur

 


Scleroseforeningen

 

Hygge i Legeland