Team Motion støtter socialt udsatte børn og unge

 

Overskuddet fra  Team Motions  cykelevent går til at tilgodese socialt udsatte børn og unge - og især børn og unge i sorg eller anden nød - primært i lokalområdet.

Uddeling af midler kan tilgå foreninger, klubber, organisationer og private initiativer, som har aktiviteter, der henvender sig til denne gruppe af udsatte.

Ansøgninger fra lokale initiativer vil blive prioriteret (Esbjerg Kommune).

Vi ser på emner, som er seriøse og som akut mangler midler til aktiviteter, events eller øremærkede projekter. Vi stiller krav om, at der er gennemsigtighed og håndteringspose aktivitet, så vi kan bruge hvad pengene bruges til.

Udvælgelsen sker ved, at donationsgruppen sammen med styregruppen/bestyrelsen udvælger nogle egnede projekter/events, som enkeltvis bliver vurderet og som efterfølgende kontaktes.

Hvis jeres organisation, forening eller klub ønsker at søge en del af Team Motions overskud, skal jeg sende en uddybende ansøgning til Team Motions donationsgruppe. Ansøgningsskemet kan hentes ved at følge links til det rigtige.

Det sender til:

Lone H. Petersen
Næstformand Team Motion
Mail:  Lonehp31@gmail.com
Mobil: 51996104

 

Hjælp os med at hjælpe andre

Tilmeld dig  Team Motions  cykelevent eller støt op med et kontant beløb ved indbetaling til Foreningen  ”Team Motion”  - Reg.nr. 2178 kontonummer 9027 976 813.

Er du interesseret i at være sponsor/støtter på et mere aktivt plan, så kontakt:

Lone Pedersen på - tlf. 51996104 -  teammotion@live.dk  eller

Flemming Nørskov - tlf. 7515 9000 -  sri@sri.dk

Vi støtter blandt andre:

 

Julemærkehjemmet

Hent ansøgningsskema

Hent ansøgningsskemaet her.

Send det udfyldte skema til lonehp31@gmail.com.

Næste udlodning sker i efteråret 2023.

 

Vi støtter blandt andre:

Mønsterbryderne

 

 Kanotur

 


Scleroseforeningen

 

Hygge i Legeland